Unakit

Unakit

Naziv: Unakit, (Eng: Unakite)
Kategorija: Poludragi kamen, ....
Formula: ....2 (....)
Tvrdoća po Mosovoj skali: ....
Specifična masa: 2.53 - 2.69 g/cm³
Temperatura topljenja: 1670 °C
Indeks refrakcije: 1.552 - 1.554

Unakit Unakit Unakit Unakit Unakit

O Unakitu

Hemijski sastav

.........................

Opšte osobine

.........................

Nalazišta

.........................

Značenje

.........................

Kristaloterapijska primena

.........................

 

0 artikala

Ponuda:

Nema u ponudi: Unakit,

« Nazad