Pirit

Pirit

Naziv: Pirit (Eng: Pyrite)
Kategorija: Poludragi kamen, ruda gvožđa
Formula: FeS2
Tvrdoća po Mosovoj skali: 6 - 6.5
Specifična masa: 4.8 - 5 g/cm³
Pirit Pirit Pirit Pirit Pirit

O Piritu

Hemijski sastav

Pirit je sulfidna ruda gvožđa.

Opšte osobine

Pirit naizgled deluje kao zlato(fool's gold), neproziran je i metalno-zlatnog sjaja.

Nalazišta

Pirit je široko rasprostranjen mineral, u različitim količinama se javlja u ležištima olova, cinka i bakra. Kristalizovanog pirita ima u nalazištima Starog Trga, Bora, Majdanpeka itd.

Značenje

Popularno kamen bogatstva.

Kristaloterapijska primena

Privlači materijalno, poput citrina. Podstiče protok ideja i velike poslovne planove. Povećava energiju i sprečava njen odliv iz aure, pomaže apsorpciju gvožđa. Kamen optimizma, dovodi kiseonik u organizam, reguliše krvni pritsak.

 

10 artikala

Ponuda:

Art. 710-2347
Detaljnije Pirit, privesci

1000.-
Detaljnije » Dodaj u korpu

Art. 115-1903
Detaljnije Pirit, stene

1500.-
Detaljnije » Dodaj u korpu

Art. 120-1319
Detaljnije Galena, Pirit, stene

2000.-
Detaljnije » Dodaj u korpu

Art. 120-1985
Detaljnije Pirit, stene

2000.-
Detaljnije » Dodaj u korpu

Art. 125-2054
Detaljnije Pirit, stene

2500.-
Detaljnije » Dodaj u korpu

 

Vrh strane ^

 

Dodaj u korpu 
Izdvajamo:
Dodaj u korpu

Art. 120-1323
Gorski kristal, Pirit, stene
2000.-

Dodaj u korpu

Art. 115-1903
Pirit, stene
1500.-

Dodaj u korpu

Art. 120-1902
Pirit, stene
2000.-

Dodaj u korpu

Art. 120-1319
Galena, Pirit, stene
2000.-

Dodaj u korpu

Art. 125-1320
Gorski kristal, Pirit, stene
2500.-

Dodaj u korpu

Art. 125-1317
Gorski kristal, Pirit, stene
2500.-

Dodaj u korpu

Art. 125-2054
Pirit, stene
2500.-

Dodaj u korpu

Art. 120-1985
Pirit, stene
2000.-

Dodaj u korpu

Art. 115-1991
Pirit, Halkopirit, stene
1500.-

Dodaj u korpu

Art. 710-2347
Pirit, privesci
1000.-